Skip to main content

Controlled synthesis and visible light photocatalytic activity of Bi12GeO20 uniform microcrystals.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Zhou, Xiufeng; Lu, Juan; Jiang, Jingjing; Li, Xiaobin; Lu, Mengna; Yuan, Guotao; Wang, Zuoshan; Zheng, Min; Seo, Hyo Jin
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3901562
PubMed Central
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211492
PubMed Central
by Xian, Tao; Yang, Hua; Di, Lijing; Ma, Jinyuan; Zhang, Haimin; Dai, Jianfeng
texts
eye 54
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4094787
PubMed Central
by Gao, Mingqi; Xu, Youlong; Bai, Yang; Xiao, Fang
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3879027
PubMed Central
by Meng, Ze-Da; Zhu, Lei; Choi, Jong-Geun; Park, Chong-Yeon; Oh, Won-Chun
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211879
PubMed Central
texts
eye 54
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4100104
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3331828
PubMed Central
by Zhou, Zhihua; Zhang, Pingan; Lin, Yuelai; Ashalley, Eric; Ji, Haining; Wu, Jiang; Li, Handong; Wang, Zhiming
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4165623
PubMed Central
by Xu, Difa; Cao, Shaowen; Zhang, Jinfeng; Cheng, Bei; Yu, Jiaguo
texts
eye 90
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4077462
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3878230